Ogłoszenie

Ogłoszenie o Zapytaniu ofertowym na realizację Usługi doradczej

w zakresie: Przedmiotem zamówienia jest doradztwo w zakresie zaprojektowania, wykonania, wdrożenia i optymalizacji oprogramowania wspomagającego proces obsługi klienta.

w ramach aplikowania o dofinansowanie vouchera w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający: „CEDZYNA” KAMILA TAMBORSKA, ul. Cedro Mazur 7, 25-252 Kielce

Wykonawca musi spełnić warunki zawarte w: REGULAMINIE udzielania voucherów dla przedsiębiorstw w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (https://vouchery.spinno.pl)

Opis przedmiotu zamówienia i warunki składania ofert zawarte są w zapytaniu ofertowym:

Zapytanie ofertowe: plik PDF

Oferty należy składać w terminie do 08.01.2020 godz. 15:30 na załączonym formularzu ofertowym:

Formularz ofertowy: plik WORD