Projekty

 logo voucher

Przedsiębiorstwo CEDZYNA Kamila Tamborska realizuje voucher na zakup specjalistycznej usługi doradczej w zakresie zaprojektowania, wykonania, wdrożenia i optymalizacji oprogramowania wspomagającego proces obsługi klienta.

Voucher na zakup usługi doradczej finansowany z projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020

 

Okres realizacji: od 02.03.2020 do 31.12.2020